3WORK | Малката Звездичка

Малката Звездичка

Местоположение:

София, България

Възложител:

“Little Star”

Описание:

Обзавеждане на магазин за детски стоки